Dành cho phụ huynh

PIN

Xa – Yêu & Nhớ

Cứ Yêu – Cứ Thương – Cứ Nhớ… dù là Xa nhau.Chúc con zai có thêm thật nhiều những tiến bộ vượt bậc nhé.Yêu & Thương thật nhiều  P/s: Hôm nay mặc đúng áo màu cam và nhận quyển sổ tay màu cam của chàng[…]