Hoạt động cộng đồng

PIN

Nhận

Sáng ra nhận được ‘bằng khen’. Bất ngờ quá vì những gì mình làm, Myoko làm không phải để chờ đợi điều này. Tuy nhiên, một ghi nhận bất ngờ khiến trái tim như nở hoa  :-)Cám ơn một người mẹ, cám ơn một người[…]