Viết cho Thương

PIN

“Ngày này năm xưa”.

Thật khó để nói thành lời lòng biết ơn và đồng cảm với những khó khăn, vất vả của các giáo viên mầm non. 23,5 tháng, Nhật Minh – Tít đi học ngày đầu tiên tại Bút Chì Màu. Thời gian học không nhiều, nhưng con[…]