Tin vui … cho hành trình Lan Tỏa Yêu Thương<3 <3 <3

PIN

Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ dự án!

Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp trên HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG ấy nhé với sự LAN TỎA mạnh mẽ hơn ở phía trước <3 Cám ơn Team Myoko, các cậu luôn là những NGƯỜI BẠN đồng hành tuyệt vời của Tớ. Cám ơn những NỖ LỰC không ngừng mệt mỏi ấy của các cậu cho những ý tưởng nhiều khi điên khùng của T. Yêu & Thương <3

P/S: Cả nhà tiếp tục ủng hộ Dự án thông qua Sự kiện “Phiên chợ Gây Quỹ” của Myoko vào đầu tuần tới nhé. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243991733099755&id=235803517251910